Panie, jak wielkie jest Twoje zaufanie do człowieka. Także do mnie.

Budujesz Swój Kościół na każdym z nas. Czynisz ze mnie kamień, który podtrzymuje budowlę, spoiwo, które scala jej mury, witraż, przez który wpada do niej światło.

Nie przeszkadza Ci moja kruchość i słabość.

Spraw proszę, bym pamiętał, że ta moc pochodzi od Ciebie i tylko będąc w Twoich rękach mogę wspierać, spajać i oświetlać.

por. Mt 16,13-19