Jezus nas nigdy nie oskarża! Jest moim i twoim rzecznikiem w naszych słabościach i grzechach!

Ktoś inny chce mojej śmierci. Chce mnie poniżyć. Odebrać mi godność Bożego dziecka.

Komu wierzę – Bogu, który mnie usprawiedliwia, czy szatanowi, który jest ojcem kłamstwa?

Kto jest moim przewodnikiem? Za czyim głosem idę? Według czyich podpowiedzi podejmuję decyzje?

Jezu, naucz mnie rozpoznawać Twój głos proszę.

por. 1 J 1,5-2,2