Jaką moc ma Słowo Boga! Wydaje się być “głupstwem” nie wartym wysiłku. A Bóg wybrał to narzędzie, którym posługuje się już kilka tysięcy lat.

Bóg przekazuje nam Dobrą Nowinę o Zbawieniu dla każdego człowieka za pomocą Słowa. Ono ma moc stwórczą. Może przemienić każde serce – gdy człowiek zechce Je przyjąć.

Tylko czy ja dbam o to, by każdy miał okazję Je usłyszeć. Co robię, by Dobra Nowina docierała do każdego człowieka?

Czy nic ode mnie nie zależy?

por. 1 Kor 1, 17-25