Kiedy moje serce robi się skałą?

Kiedy nie ma w nim życia. Kiedy odcina się od życia.

Moje serce twardnieje, gdy zamykam się w sobie i chcę sobie sam ze wszystkim poradzić.

Moje serce twardnieje, gdy odwracam się od Źródła i staję się skamieliną.

Boże, daj mi usłyszeć Twój głos. Pomóż, by życie ożywiło moje serce.

por. Ps 95