Otwartość na całego. Zaufanie bez końca.

Oto radość i wolność możliwa w Bogu!

por. Dz 28, 16-20. 30-31