Etiop nie należał do ludu Bożego, był poddanym królowej etiopskiej. Dlaczego chciał zatem oddać Bogu pokłon? Dlaczego czytał Izajasza?

Nie rozumiał słów proroka, a jednak czytał, szukał, pragnąc zaspokoić ten głód, charakterystyczny dla każdego człowieka, pochodzący z najgłębszych warstw jego serca – głód Boga.

Spraw Panie, bym nie próbował oszukiwać mojego głodu Boga, zaspokajając go czymś lub kimś innym. Bym nie szukał żadnej namiastki ani nie próbował o nim zapomnieć.

Daj mi tę łaskę, aby ten głód przyniósł zamierzony przez Ciebie skutek – aby mnie prowadził do szukania i odnajdywania Ciebie, do jeszcze bliższej relacji z Tobą, do karmienia się Tobą, który jesteś chlebem życia.

por. Dz 8, 26-40