Tak często się porównuję do innych. Tak bardzo się skupiam na tym co inni mają, że nie dostrzegam, ile sam otrzymuję.

Naucz mnie Panie takiej wdzięczności, za to wszelkie dobro, które mam z Twojej łaski! Naucz mnie cieszyć się z tego co mam a także radować, że ktoś obok może mieć więcej.

por. Łk 15, 1-3. 11-32