Poranek jest zawsze nadzieją! Ciemności odchodzą i każdy dzień może przynieść coś zupełnie nowego 🙂

Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Jednak dużo zależy od naszego nastawienia.

Czy będziemy poszukiwali nadziei, mądrości, dobra… Czy nasza uwaga będzie skupiona jedynie na tym co jest trudne, co nie wychodzi, co jest ciemnością…

Boże, daj mi taką otwartość, bym zawsze był ciekawy tego “DZISIAJ” które mi dajesz. Bym potrafił też oczekiwać z nadzieją na lepsze JUTRO.

Daj mi mądrość życia, która uczy cieszyć się życiem i dostrzegać promienie Twojej OBECNOŚCI.

Naucz mnie szukać tej mądrości i dzielić się nią.

por. Syr 4, 11-19