Pokora wobec Słowa. Słowa, które ma moc stwórczą!

W tym właśnie odnajduję łaskę wiary. Aby być zdolnym przyjąć dar od Boga, potrzeba mojego uniżenia. Potrzeba prawdy o tym, kim jestem wobec Stwórcy i Kim On JEST dla mnie.

Tak bardzo chciałbym tak wierzyć. Tak mocno zaufać Jego obietnicy, Jego Słowu.

A niestety tak często bardziej polegam na sobie, na moich pomysłach, rozwiązaniach.

Panie, daj mi serce otwarte. Tak bardzo potrzebuję stawania w Prawdzie, by być zdolnym przyjąć Twoją miłość, By Tobie zaufać.

Nie pozwól mi proszę oddalić się od Ciebie.

por. Mt 8, 5-17