Bóg wszechmocny! Stworzyciel!

Jednak mogę Go widzieć tylko na krzyżu. Mogę zatrzymać się na tym, że był słaby, pobity, opluty, skazany.

Mogę patrzeć ludzkim wzrokiem na to co słabe i niemocne.

Ale jest jeszcze inne spojrzenie. Dużo głębsze. Wnikające w sens Jego posłania i wyborów, jakie dokonywał. Spojrzenie, które przenika to, co powierzchowne. Takie, które w tej słabości i pokorze widzi siłę i zwycięstwo!

Boże naucz mnie patrzeć na Ciebie takim wzrokiem, bym widział prawdę o Tobie i Twojej potężnej miłości!

por. Jr 20, 10-13