Maryja Matka. Matka dana mi przez Jezusa. Maryja o wielkim sercu pełnym miłości. Z uważnością i miłością troszczy się o każdą chwilę Swoich dzieci. O każdą chwilę mojego życia.

Czy ja Ją przyjmuję do mojego życia? Czy zapraszam Ją, by prowadziła mnie i odkrywała mi Jezusa? Uczyła relacji z Nim?

Ona jest pełna Ducha. Wciąż jest przy Swoich dzieciach.

Maryjo, weź mnie do Swego serca i prowadź!

por. Łk 2,41-51