Modlitwa jako spotkanie. Modlitwa jako relacja. Modlitwa jako bliskość.

Czym jest dla mnie modlitwa?

Boże, który wszystko możesz. Boże, który pragniesz miłości dla mnie i każdego człowieka.

Jezu, który umarłeś za mnie i z martwych powstałeś. Abym ja żył.

Duchu Święty, który jesteś moim obrońcą i pocieszycielem.

Jak byś mógł nie wysłuchać tego, co jest najgłębiej ukryte w moim sercu?

Miłości, pociągnij moje serce miłością ku Sobie!

por. Jk 5, 13-20