Bóg oddał cały stworzony przez Siebie świat człowiekowi. Wszystko dookoła nas jest darem ale i zadaniem.

Jest to zadanie miłowania!

Jeśli potrafimy się dzielić z innymi. Jeśli widzimy potrzeby drugiego. Nic nam nie zabraknie.

Niestety jednak na całym świecie nie potrafimy dbać o to dobro, które Bóg nam dał. Niszczymy przyrodę, zagrabiamy dobra tylko dla siebie dla pozyskania wpływów, pieniędzy, władzy.

Bóg chce nas uczyć miłości. Ilekroć otwieramy się na dawanie, tylekroć możemy hojniej doświadczać obfitości z Jego strony.

Na ile potrafię tak zaryzykować i zaufać, by oddać to, co mam?

por. Syr 35, 1-12