Trójca Święta. Relacja Osób. Przepływająca Miłość. Sama Miłość. Tajemnica.

Jezus ukazuje nam tajemnicę Boga. Poprzez Swoje człowieczeństwo pragnie nam ukazać – kim JEST Bóg, jaka jest Jego natura.

Im bardziej zbliżamy się do Jezusa, tym bardziej jesteśmy zdolni otworzyć się na prawdę o Bogu.

Bogu ukrytym w każdym człowieku. We mnie i w tobie. Każdy z nas jest stworzony z Jego Miłości i jest Jego cząstką.

To tajemnica przenikania. To doświadczenie przebóstwienia. To prawda o tym, że moje ludzkie myślenie jest bardzo ubogie. I z czasem potrzeba je zostawić, by bardziej doświadczać Jego obecności.

por. J 10, 22-30