Twórca wie, do czego zmierza. Stworzyciel ma jakiś pomysł na Swoje dzieło. Wszystko ma jakiś zamysł i wyjątkowy cel.

Bóg stwarza dotykiem. Bóg stwarza miłością. Bóg JEST i wciąż zaprasza.

On wie, dla czego mnie stworzył. Stworzył mnie dla miłości. Powołał mnie do istnienia, bym mógł przyjmować i dawać miłość.

Co ja z tym powołaniem robię?

por. Iz 42, 1-7