Bóg może wszystko uczynić. Dla Niego nie ma ograniczeń. Jednak On wchodzi też w naszą codzienność i chce nas prowadzić ku bliższej relacji ze Sobą. On widzi “drugie dno”.

Maryja nie rozumiała. Jego propozycja i działanie zupełnie przekraczało Jej wyobrażenia.

Ale zaufała. Uwierzyła Jego Słowu. Wypowiedziała Swoje FIAT – by stało się tak, jak On chce.

Pozwoliła się Mu poprowadzić dalej. Wymagało to zaufania, że On, Swoimi sposobami, dokona w Niej tego, co wypowiedział.

Maryjo, bądź nam orędowniczką w tych sytuacjach, których nie rozumiemy, które nas przerastają.

Naucz nas tak ufać Bogu, byśmy zawsze ufali, że On jest blisko i nas nie zostawi. Że On widzi głębiej i nas poprowadzi.

Maryjo Matko, wypraszaj nam łaski zawierzenia Bogu bez końca, byśmy będąc przy Jego sercu mieli pokój w swoich.

por. Łk 1,26-38