Oto On! Oto nadchodzi!

Bóg. Stwórca wszechświata. W ubogim żłobie. W kruchym Dziecięciu.

Tak, by każdy mógł przyjść. By nie stawiać wymagań i oczekiwań co do spotkania.

On czeka na Ciebie i na mnie. Każdego dnia. Każdej chwili.

Pragnie oświecać moją drogę. Pragnie mnie uczyć i prowadzić ku pełni szczęścia!

Czy Go zauważę? Czy Go odnajdę?

por. Łk 1,67-79