Czym jest dla mnie prawda? Czy ma jakąś wartość?

W czyje imię idę? Czy jestem posłany?

por. J 7, 1-2. 10. 25-30