Jak wygląda dziś moje serce?

Czy jest zdolne przyjąć Słowo i dać mu wzrost?

Siewca wciąż sieje. Nigdy nie ustaje. Jego Słowo wciąż jest do mnie skierowane.

Czego mi potrzeba, by jednak mogło ono we mnie wzrastać?

Jezu wskaż mi proszę, czego najbardziej mi brakuje i pomóż mi wytrwać w moich postanowieniach.

por. Mk 4, 1-20