Pokój ma Źródło w moim sercu. Stąd mogę go czerpać i dawać. Tam jest Źródło Pokoju, bo we mnie jest Bóg.

Gdy szukam go poza Bogiem, to znajduję jakieś złudzenie, które nie buduje prawdziwej jedności.

Jednak czasem doświadczam, że brakuje mi tego Pokoju w sercu – może to znak, że nie żyję obecnością Boga we mnie i oddalam się od Niego.

To czas, by nieustannie do Niego powracać.

por. Ef 4, 1-6