Czasami mamy mocne przekonanie, że to co robimy jest dobre. Niestety czasem po czasie widzimy, że jednak nie wszystko jest idealne.

Dzisiaj Jezus wskazuje, że nieprzyjaciel sieje w naszym życiu i w naszych działaniach chwasty. Czasem też jest tak, że to ja sam jestem tym nieprzyjacielem.

Jednak Jezus zaprasza mnie do cierpliwości. Potrzeba zobaczyć owoce, by umieć oddzielić dobre od złego.

Daj mi Panie mądrość i cierpliwość, bym umiał w odpowiednim czasie reagować.

por. Mt 13, 24-30