Na świecie jest dobro i zło. Mogę wybierać. Jak jednak oprzeć się sile zła, która jest silniejsza ode mnie, na którą czasem nie mam wpływu?

Jak nie pozwolić, by to zło mnie niszczyło?

Na te pytania i bezsilność jest jedna odpowiedź – JEZUS!

To On ma moc zwyciężyć każde zło! Szczególnie to, które jest w sercu człowieka. Mogę Mu oddać swoje serce, by On je chronił przed złem i jego konsekwencjami.

Sam nie daje rady. Upadam. Doświadczam swojej słabości i swoimi siłami nie potrafię zwyciężyć zła. On jednak to robi każdej chwili – także w moim życiu, jeśli Mu na to pozwalam.

por. Ps 49