Jezus przyszedł objawić nam miłość Ojca. Ojca, który JEST Życiem wciąż się udzielającym.

Zaczerpniesz ze Źródła?

por. J 5, 17-30