Działanie Stwórcy. Każdy człowiek. Jego wybranie i powołanie.

Bóg stwarza, daje życie i powołuje do szczęścia.

Co ja z tym robię? Co z tym błogosławieństwem robi ludzkość?

Każdy ma możliwość wyboru. Mogę przyjąć to powołanie lub mogę iść swoją droga.

Decyzja i jej konsekwencje należą do mnie.

por. Ef 4,1-7.11-13