Jezus wraca do Ojca. Czy Jego odejście jest stratą? W Bogu doświadczam tajemnicy pełni.

Mówił o obietnicy chrztu. Jednak innego niż z wody.

Jak pojąć Boga, który zawsze ma dla nas więcej? Jezus odchodząc z ziemi dał nam obietnicę Ducha.

I od momentu Jego zesłania JEST z nami, JEST ze mną w każdej chwili.

Tajemnica nieustającej obecności Boga. Czy odkrywam ją? Czy spotykam Go? Czy żyję w Nim?

por. Dz 1, 1-11