Jezus wszystko zrobi, by mnie ochronić. Oddaje za mnie Swoje życie, nawet a może szczególnie wtedy, gdy Ja Go odrzucam, odtrącam, uciekam przed Nim.

A On pragnie, bym żył. Za każdym razem na nowo walczy o mnie. Przeciwstawia się wszystkiemu, co odbiera mi życie.

Jedynie On zna prawdę o mnie. Jedynie On ma moc przywrócić mi życie, które tracę każdego dnia.

Sam z siebie nie jestem w stanie tego uczynić. Potrzebuję przywołać Jego pomocy, uznać, że sam sobie nie poradzę.

A On zawsze odpowiada. Dziękuję Ci Jezu!

por. J 10, 11-18