Pragnienie duszy. Pragnienie najgłębsze w człowieku. Pragnienie Boga żywego. Pragnienie miłości.

Nie ma nic ważniejszego w naszym życiu niż to doświadczenie. Bóg, który jest Miłością, który wypełnia nas Sobą.

Niestety jednak mój wzrok tak często szuka spełnienia gdzieś na zewnątrz. Gdzieś biegnę, by znaleźć to, co ważne.

A On jest we mnie. Potrzeba mojego zatrzymania. Mojej uważności. Wglądu do środka.

Kiedy więc zrobię ten pierwszy krok?

por. Ps 42 i 43