Dom Boga. Miejsce spotkania, w którym na mnie czeka.

Tak trudno wielu osobom odnaleźć się w aktualnej sytuacji pandemii. Limit osób w Kościołach, wiele różnych opinii i głosów na temat przeżywania wiary.

A Jezus przypomina nam dzisiaj, że zaprasza nas do Swojego domu w konkretnym celu.

To właśnie tutaj czeka na spotkanie ze mną. Pragnie się ze mną spotkać, porozmawiać, dotykać mojego serca.

Cierpi, gdy widzi, co zrobiliśmy z Jego domem. Lecz nigdy nie przestanie kochać. Jest wierny Swojej obietnicy.

por. Łk 19, 45-48