Miłość jest życiem! Jest dynamiczna. Rozwojowa. Uruchamia do działania. Miłość żyje w nas.

Gdy pozwalam się prowadzić Bożej Miłości, to ona właśnie przynagla mnie do działania. To ona sprawia, że robię krok do przodu. I kolejny, i kolejny.

Miłość jest stwórcza. Jest kreatywna. Jest różnorodnością. W miłości nie można się nudzić.

I w tym dziele stwórczym wypełnia pokojem…

To tajemnica Bożej Miłości 🙂

por. 2 Kor 5, 14-17