Bóg, który jest wszechmogący, ukazuje się nam jako potulny Baranek. Bezbronny. Ufający. Poddający się.

Czy rzeczywiście tak myślę o Bogu? Czy takiego Boga szukam w swoim sercu? Czy taką postawę chcę naśladować?

A On mnie nieustannie uczy, że właśnie taka postawa zwycięża! Ukazuje, że bycie jak On, pomnaża dobro i otwiera na prawdziwe życie!

Paradoks Boga. Tak sprzeczny z wyobrażeniem świata, który siłą i racją dąży do zwycięstwa.

Jezu, naucz mnie właśnie takiego Ciebie naśladować!

por. Jr 11, 18-20