Życie w wieczności – każdego z nas czeka. Jednak nasze dojrzewanie w miłości tu na ziemi ma duży wpływ na to, jak będzie ono wyglądało.

Świętych obcowanie. To tajemnica ale i wielki dar.

Możemy naszą modlitwą wyprosić łaskę nieba dla tych, którzy jeszcze czekają na oczyszczenie ich miłości w czyśćcu.

Oni już nic nie mogą dla siebie zrobić. Jednak my możemy.

Pamiętajmy w oktawie dnia Wszystkich Świętych o tej łasce.

por. Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a