Człowiek, który jest blisko Boga, przepełniony Jego Duchem, widzi dalej i głębiej.

Symeon, znając Słowo Boże zapowiadające przyjście Mesjasza, poznał Go natychmiast, gdy On przyszedł.

Całym sercem ufał Bogu, że On wypełni obietnicę, którą złożył.

Boże, pociągnij moje serce tak blisko Ciebie, bym umiał dostrzec Twoje światło, Twoją obecność, Twoje zbawienie.

Chcę mieć otwarte serce na Twoją pociechę, którą masz dla mnie i moich bliskich. Pomóż mi proszę się zatrzymać. Naucz mnie dostrzegać Ciebie i przyjmować do swojego życia.

Pragnę podążać za Tobą – moim Światłem i chcę, byś mnie wypełniał Sobą tak, bym mógł także nieść Ciebie innym.

por. Łk 2,22-40