Każdy człowiek został obdarowany wieloma zdolnościami, charyzmatami, by być szczęśliwym i się nimi dzielić z innymi.

Niestety wielokrotnie próbujemy być jak inni. Zazdrościmy im życia, sposobu wyrażania się, znajomych.

Albo nasi bliscy, nie potrafiąc przyjąć naszej inności, krytykują nasz sposób bycia, nasze pasje, zainteresowania.

I wtedy nakładamy maski. Chcemy być kimś innym niż w rzeczywistości jesteśmy.

A dzisiaj wyraźnie słyszymy, że jesteśmy powołani do odkrywania swoich talentów, charyzmatów – i wzrastania w nich.

To jest jedyna prawdziwa droga do szczęścia 🙂

por. 1 Tm 4, 12-16