Szczęście można tak różnie rozumieć przeżywać. Jako chwilową przyjemność i zaspokojenie swoich potrzeb lub długotrwały pokój serca wypełniony łagodnością i radością.

Tak wielkie ma znaczenie kogo stawiam w centrum i z czego czerpię to szczęście, a także, ku czemu i komu je kieruję.

Mam wybór.

por. Ps 40