Czy ja mam prawo do słabości? Gdy cały świat mówi – bądź lepszy, zdobywaj, bądź idealny!

Jednak ja doświadczam, że nie wszystko mogę, nie wszystko potrafię, że czasem nie daję sobie rady.

I gdy jestem w stanie się do tego przyznać – przed sobą i innymi, to mogę przyjąć pomoc. Wtedy właśnie mogę odkryć, że przyjmowanie daje wolność serca.

A Bóg chce przychodzić mi z pomocą w każdej chwili, w każdej sprawie. Daje mi całego Siebie!

Czy potrafię Go przyjmować?

por. Rz 8, 26-27