Święty Józefie, tak bardzo jesteś ukryty na kartach Pisma, a jednak jesteś tak wielkim wzorem posłuszeństwa Bogu. Bez Twojego zaufania i odpowiedzi na zaproszenie Boga, historia zbawienia przebiegałaby inaczej.

Ucz nas każdego dnia wsłuchiwać się w głos Pana, ucz nas towarzyszyć Jezusowi i odkrywać Jego obecność w naszej codzienności.

Tobie zawierzamy nasze miejsca pracy, zaangażowanie w życie społeczne, troskę o byt. Ucz nas mądrości i roztropności w podejmowaniu ważnych decyzji.

por. Mt 1,16.18-21.24a