Bóg walczy o każdego człowieka. Jednak najwięcej czerpią z Jego łask Ci, którzy się otwierają na Jego moc i miłość. Potrzeba Mu zaufać.

Niestety dzisiejszy świat często odrzuca Boga myląc Go z błędami ludzkimi i patrząc na Niego przez pryzmat człowieczego grzechu.

To sprawia, że zamykamy drzwi Temu, który pragnie mojego i Twojego szczęścia. On jest źródłem Pokoju, który jednoczy, a my się odwracamy do Niego plecami.

Czy właśnie tego chcę dla siebie i bliskich mi osób?

por. Łk 18, 1-8