Mogę mieć wielu przeciwników wokół siebie. Tych, co nie rozumieją moich wyborów, moich priorytetów.

Mogą chcieć mnie nawet poniżyć, podważyć mój autorytet. Jednak wobec Słowa prawdy są bezsilni. Nic nie mogą zrobić.

Jak bardzo zatem potrzebuję trwać przy Tym, który jest Prawdą. Jak wielka jest moc Jego Słowa. To właśnie ono ma moc mnie ochronić. To właśnie przy Nim jestem bezpieczny.

por. Łk 19, 45-48