Sakrament – znak widzialny niewidzialnej łaski.

A gdy człowiek czegoś nie widzi to trudno mu w to uwierzyć.

Jak bardzo dzisiejszy świat przynagla nas do życia “efektywnie”. Potrzeba widzieć efekty natychmiast. Im szybciej tym lepiej.

Nie potrafimy już czekać. Wszystko chcemy mieć natychmiast.

A Jezus uczy nas wytrwałości i wierności. Jezus pokazuje, że za tym co widzialne kryje się coś dużo bardziej ważnego. Ale do tego potrzeba umiejętności czekania, wytrwałości i wierności.

Jezu uzdolnij moje serce, by ufało Twojemu Słowu i chciało za nim podążać.

por. Mt 19, 3-12