Skąd czerpię “soki”? Co/ kto jest moim “źródłem”?

Jezu pragnę Cię dziś prosić, byś odciął mnie od tego, co jest moim zniewoleniem i zabiera mi życie.

Oddaję Ci moje przywiązania, przyzwyczajenia, relacje wobec których nie mam wolności!

Potrzebuję Ciebie! Pragnę czerpać prawdziwe życie! Jezu, nie dozwól, bym się odciął od Ciebie!

por. J 15, 1-8