Jakąś tajemnicą są dla mnie te słowa i jednak najlepiej przyglądać się i słuchać tych, którzy odkryli już przede mną zamysły wiary.

Szkoła zawierzenia będzie mi towarzyszyć całe życie, o ile będę chciał wciąż wzrastać na tej drodze i w relacji z Bogiem.

Bóg jest tak niepojęty dla ludzkiego umysłu, że każdego dnia potrzeba mojej uważności, by Go odkrywać i otwierać się na to wszystko, co On pragnie mi ofiarowywać.

I właśnie świadectwa tych, którzy już mnie poprzedzili na tej drodze, są dla mnie najpiękniejszymi wskazówkami jak Go odnajdywać i jak Mu ufać.

Ucz mnie Jezu tak żyć, by także moja codzienność była świadectwem wiary i mojej relacji z Tobą.

por. Hbr 11, 1-7