Pokusa! Kto jest winny? Co jest przyczyną?

Czy ja mogę sobie poradzić w pokusą, gdy jestem tak zupełnie słaby?

Choć w rzeczywistości to przecież często zaspokaja moje przyjemności i ego?

A jednak jest to proces. Jest mi dany czas. Mam czas na walkę i decyzję.

Czy umiem dobrze wybierać? Czy praktykuję post, by umieć oprzeć się pokusie i pożądliwości?

por. Jk 1, 12-18