Powołanie każdego człowieka – by czynić dobro, które Bóg dla nas zamierzył.

Każdy człowiek jest jedyny, wyjątkowy, stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

Każdy ma w sobie dobro, które jest jego powołaniem.

Jak bardzo potrzebuję pamiętać, by dostrzegać dobro w drugim ale nade wszystko, by się nim dzielić.

Przeżywać życie z miłością – tego pragnę się trzymać.

por. Ef 2, 1-10