Bóg uzdalnia wybranych. Jest wierny Swojemu Słowu obietnicy. A wybiera najmniejszych, słabych, pogubionych.

To jest tajemnica Jego miłosierdzia. Bym nie opierał się na własnych siłach, lecz bym zupełnie zawierzył Bogu!

Ta przemiana może się we mnie dokonać, gdy doświadczę, że Bóg mnie wydobył z mojego grzęzawiska grzechu.

Bóg powołując człowieka do życia, już go wybiera do szczęścia. Każdego! To zależy już tylko ode mnie, na ile chcę przyjąć Jego panowanie w moim życiu.

Na ile się uniżę, by móc doświadczyć Jego wszechmocy!

por. 1 Kor 15, 1-11