Zawsze mam wybór. Mogę podejmować decyzje. Czy jednak tak czuję, że sam decyduję.

Czy nie jest czasem tak, że mam poczucie, że tak wiele czynników wpływa na to, jak żyję i co robię.

Jak bardzo potrzebuję wolności serca, by podejmować decyzje, które niosą radość i pokój.

Jezu, ucz mnie zatrzymania i uważności na Twoje wskazówki, które dają wolność i pokój serca.

por. J 5, 33-36