Jezus dał nam zupełnie wszystko! Swoje życie. Bożą chwałę.

Czy ja to mam? Czy jestem tego świadomy? Czy to dostrzegam?

Jezus zrobił wszystko, bym poznał Miłość Ojca. Całe Jego życie tutaj na ziemi było wypełnione pragnieniem i działaniem, by ukazać nam Ojca.

A ja tego tak często nie doświadczam. Często widzę słabości mojego ziemskiego taty i nie mogę sobie wyobrazić, że miłość Ojca może być inna.

Często doświadczałem zranienia i często ranię innych. Jestem tylko człowiekiem.

A Jezus mi przekazuje Bożą chwałę. Chce, bym na niej się opierał, gdy słabną moje siły, gdy moje czyny oddalają mnie od Boga, jedynie uznanie swej słabości i zawołanie Jego pomocy, pomaga mi wrócić.

To Boża miłość pomaga mi kochać innych. To Boża miłość zbliża mnie do drugiego człowieka.

por. J 17,20-26