Poznawanie Boga. Odkrywanie Stworzyciela przez stworzenie.

To nie jest możliwe bez takiego pragnienia Boga i Jego łaski. To On wychodzi z inicjatywą. To On pragnie zjednoczenia – ponieważ stworzył człowieka do pełni szczęścia i miłości.

Moim zadaniem jest odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Przyjąć Jego łaskę.

On JEST większy. On JEST wszystkim.

Przyjęcie życia w Nim i z Nim, to życie w pełni Miłości.

por. Ef 1, 15-23