Wybrana. Maryja. Matka. Królowa.

Pokorna. Wsłuchana. Oddana. Posłuszna.

Właśnie taka Ona jest! Zaufała obietnicy bez końca i to zaufanie doprowadziło ją do jej wypełnienia. Bóg mógł wypełnić Swoje pragnienie pełne miłości.

A jaki ja jestem wobec Jego zaproszenia?

por. Łk 1,39-56