Wątpliwości. Tak wiele różnych słów i autorytetów dookoła. Tyle zdań, opinii.

Komu ufać, komu wierzyć? Co jest prawdą?

Wątpliwości mieli również najbliżsi Jezusa. Jan Chrzciciel i uczniowie zadawali podobne pytania.

A Jezus wskazuje na znaki i owoce swojej posługi – miłość wobec drugiego, wszystko dla innych.

Jakie są owoce działań tych, za którymi podążam? Jakie są owoce moich decyzji?

Jezu, daj mi czuje oczy serca, bym widział dokąd zmierzam i za kim idę.

por. Łk 7, 18b-23