Nasze zachowanie wiele o nas mówi.

Nasze słowa wiele o nas mówią.

Nasz wygląd wiele o nas mówi.

Potrzeba o tym pamiętać, by nie być zgorszeniem dla innych.

por. Mt 17, 22-27